เทศบาลตำบลสรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สรรคบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
 
 
 
ประชาชนภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัด และสำนักสงฆ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ นอกจากนี้ประชาชนยังอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
     
ประชาชนภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดและสำนักสงฆ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวพุทธ จำนวน 10 แห่ง คือ

วัดใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 1

วัดขุนสรรค์สามัคคี (ชื่อเดิมวัดแจ้งเจริญธรรม) หมู่ที่ 1

วัดโพธาราม หมู่ที่ 5

วัดดอนอรัญญิก หมู่ที่ 7

วัดเหนือวัดใต้ หมู่ที่ 8

วัดพระแก้ว หมู่ที่ 10

วัดหัวตะพาน หมู่ที่ 14

วัดกำแพง หมู่ที่ 15

วัดสระไม้แดง หมู่ที่ 16

สำนักสงฆ์ วัดสะแก หมู่ที่ 16
 
       

มีสถานบริการด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข ของรัฐบาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้แก่

โรงพยาบาลสรรคบุรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 (ขนาดเตียง
30 เตียง)

สถานีอนามัยวัดโพธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

สถานีอนามัยวัดกำแพง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15

เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันแก่ประชาชน ส่วนการบริการด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตำบลสรรคบุรี อยู่ในความรับผิดชอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี จำนวน อสม. 381 คน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
       

การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถม มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสรรคบุรี มีดังนี้

โรงเรียนวัดโพธาราม หมู่ที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
โรงเรียนวัดพระแก้ว หมู่ที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียนวัดหัวตะพาน หมู่ที่ 14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียนวัดกำแพง หมู่ที่ 15 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
โรงเรียนวัดสระไม้แดง หมู่ที่ 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท หมู่ที่ 8

เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม หมู่ที่ 5 ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 คน

สาขาโรงเรียนวัดกำแพง หมู่ที่ 15 ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 คน
 
         

พนักงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 6 คน

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน

ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุสาธารณภัย ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
    จำนวน 5 ป้าย

ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงสถิติอุบัติเหตุจราจร จำนวน 1 แห่ง

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
         
ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาล ในแต่ละวันมีจำนวนประมาณ 6 ตัน ซึ่งเป็นขยะมาจากบ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า ส่วนราชการต่างๆ และขยะพิเศษ ได้แก่ กิ่งไม้ ต้นไม้ มีคนงานและอุปกรณ์ในการเก็บขนขยะ ดังนี้

พนักงานเก็บขนขยะ จำนวน 9 คน

รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน
    (แบบอัดท้าย)

ถังรองรับขยะ จำนวน 1,704 ใบ
 
     
ชาวตำบลแพรกศรีราชาทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งผู้เลื่อมใสและศรัทธาโดยได้ถือปฏิบัติ สืบทอดกันมา

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีตำข้าวเม่า

มีกีฬาพื้นเมืองที่สำคัญ ได้แก่

การชนไก่
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 8,816,436 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083