เทศบาลตำบล สรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สรรคบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
4
5
 
 
 
ประชาชนภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัด และสำนักสงฆ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ นอกจากนี้ประชาชนยังอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
     
ประชาชนภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดและสำนักสงฆ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวพุทธ จำนวน 10 แห่ง คือ

วัดใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 1

วัดขุนสรรค์สามัคคี (ชื่อเดิมวัดแจ้งเจริญธรรม) หมู่ที่ 1

วัดโพธาราม หมู่ที่ 5

วัดดอนอรัญญิก หมู่ที่ 7

วัดเหนือวัดใต้ หมู่ที่ 8

วัดพระแก้ว หมู่ที่ 10

วัดหัวตะพาน หมู่ที่ 14

วัดกำแพง หมู่ที่ 15

วัดสระไม้แดง หมู่ที่ 16

สำนักสงฆ์ วัดสะแก หมู่ที่ 16
 
       

มีสถานบริการด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข ของรัฐบาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้แก่

โรงพยาบาลสรรคบุรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 (ขนาดเตียง
30 เตียง)

สถานีอนามัยวัดโพธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

สถานีอนามัยวัดกำแพง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15

เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันแก่ประชาชน ส่วนการบริการด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตำบลสรรคบุรี อยู่ในความรับผิดชอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี จำนวน อสม. 381 คน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
       

การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถม มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสรรคบุรี มีดังนี้

โรงเรียนวัดโพธาราม หมู่ที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี หมู่ที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
โรงเรียนวัดพระแก้ว หมู่ที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียนวัดหัวตะพาน หมู่ที่ 14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียนวัดกำแพง หมู่ที่ 15 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
โรงเรียนวัดสระไม้แดง หมู่ที่ 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท หมู่ที่ 8

เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม หมู่ที่ 5 ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 คน

สาขาโรงเรียนวัดกำแพง หมู่ที่ 15 ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 คน
 
         

พนักงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 6 คน

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน

ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุสาธารณภัย ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
    จำนวน 5 ป้าย

ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงสถิติอุบัติเหตุจราจร จำนวน 1 แห่ง

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
         
ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาล ในแต่ละวันมีจำนวนประมาณ 6 ตัน ซึ่งเป็นขยะมาจากบ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า ส่วนราชการต่างๆ และขยะพิเศษ ได้แก่ กิ่งไม้ ต้นไม้ มีคนงานและอุปกรณ์ในการเก็บขนขยะ ดังนี้

พนักงานเก็บขนขยะ จำนวน 9 คน

รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน
    (แบบอัดท้าย)

ถังรองรับขยะ จำนวน 1,704 ใบ
 
     
ชาวตำบลแพรกศรีราชาทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งผู้เลื่อมใสและศรัทธาโดยได้ถือปฏิบัติ สืบทอดกันมา

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีตำข้าวเม่า

มีกีฬาพื้นเมืองที่สำคัญ ได้แก่

การชนไก่
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 11,471,580 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083