เทศบาลตำบลสรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
ให้มาทำการขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
และ มกราคม - กันยายน 2563
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์
โปรดมาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน / กรณีเป็นผู้พิการใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ(ผู้รับเบี้ยยังชีพ)
2. ทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
4. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี)
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
 
 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมือง ยังไม่ค่อยมีปัญหาความรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับชุมชนเมืองใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี พื้นที่ที่ยังมีความเป็นชนบท และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่มีปัญหาที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ปัญหาขยะด้านการจัดเก็บ และกำจัดขยะ เนื่องจากไม่มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะ และได้รับการต่อต้านจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่ จึงขนย้ายขยะไปทิ้งที่ บ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
เมืองสรรคบุรีคือเมืองแพรก ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัย เป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ภายในเขตเทศบาลตำบลสรรคบุรี มีโบราณสถานโบราณวัตถุจำนวนหลายแห่ง ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ เช่น เจดีย์แบบละโว้ เป็นศิลปผสมสมัยสุโขทัย และศรีวิชัย อยู่ที่วัดพระแก้ว หมู่ที่ 10 มีความสวยงามมากจนได้รับฉายาว่า เป็นราชินีแห่งเจดีย์ในเอเซียอาคเนย์
 
           

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำที่ไหลผ่าน (แม่น้ำน้อย) จำนวน 1 สาย

คลอง จำนวน 28 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 41 แห่ง
 
         

ทางหลวงแผ่นดินและทางจังหวัดผ่าน 3 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 91 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 103 สาย

สะพาน จำนวน 21 แห่ง

เป็นศูนย์กลางและเส้นทางผ่านของรถโดยสารประจำทางสายต่างๆ ดังนี้

ถนนชัยนาท - สุพรรณบุรี ผ่านตำบลแพรกศรีราชา ไปถึงอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนชัยนาท - พักทัน ผ่านตำบลแพรกศรีราชา ตำบลดงคอน ตำบลบางขุด อำเภอ สรรคบุรี ไปจนถึงตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ถนนสายชัยนาท - ชัณสูตร (สายที่ 1) ผ่านตำบลแพรกศรีราชา ตำบลเที่ยงแท้ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี - จังหวัดสิงห์บุรี

ถนนสายสรรคบุรี - ชัณสูตร (สายที่ 2) ผ่านตำบลแพรกศรีราชา ตำบลบางขุด ตำบลดอนกำไปจนถึง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 2,695,359 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083