เทศบาลตำบลสรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503
ให้มาทำการขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 นี้
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์
โปรดมาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน / กรณีเป็นผู้พิการใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ(ผู้รับเบี้ยยังชีพ)
2. ทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
4. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี)
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
 
 


นายมานพ โมรา
ประธานสภาเทศบาล
 


นายประหยัด เพ็ชรทิพย์
รองประธานสภาเทศบาล


นายพรชัย ธนาการณ์
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


ด.ต.ยวน เณรมณี
สมาชิกสภาเทศบาล


นางรุ่งทิวา เทศทับ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิเชษฐ์ มาโต
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมโภชน์ เคารพธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายยงยุทธ เร่งเทียน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุทิน พวงแย้ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทรงวุฒิ วุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 1,166,572 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083