เทศบาลตำบล สรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สรรคบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
4
5
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sankhaburi.go.th/o... เทศบาลตำบลสรรคบุรีได้แสดงโครงสร้างที่แสดงถึงสายบังคับบัญชาของเทศบาลตำบลสรรคบุรีโดยแบ่งออกเป็น 1 สำนัก 5 กองงาน ดังนี้ 1.กองช่าง 2.กองคลัง 3.สำนักปลัด   4.กองสาธารณสุขฯ   5.กองการศึกษาฯ  
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sankhaburi.go.th/b... https://www.sankhaburi.go.th/s... เทศบาลตำบลสรรคบุรี  มีข้อมูลผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสรรคบุรี  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งจะปรากฎชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรติดต่อ ของทุกตำแหน่ง
ฝ่ายราชการประจำ

o3. อำนาจหน้าที่ https://www.sankhaburi.go.th/p... เทศบาลตำบลสรรคบุรี ดำเนินการบริการสาธารณะ และบริการประชาชนโดยยึดระเบียบกฎหมาย เป็นส่วนประกอบในส่วนของอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสรรคบุรี
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sankhaburi.go.th/p... https://www.sankhaburi.go.th... แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลสรรคบุรี เทศบาลตำบลสรรคบุรี ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งครอบคลุมระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570  

o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sankhaburi.go.th/c... เทศบาลตำบลสรรคบุรี ได้มีการแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sankhaburi.go.th/l... https://www.sankhaburi.go.th/l... https://www.sankhaburi.go.th/l... URL 1 พรบ./พรก.
URL 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
URL 3 ระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sankhaburi.go.th/n... https://www.sankhaburi.go.th/n... เทศบาลตำบลสรรคบุรี ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันต่อเหตุการณ์ และในส่วนของโครงการพัฒนาต่างๆ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.sankhaburi.go.th/w... เทศบาลตำบลสรรคบุรีแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามไ้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วงงาน (Q@A)
o9 Social Network https://www.facebook.com/T.San... เทศบาลตำบลสรรคบุรีได้แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูล Social Network ได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสรรคบุรี Facebook ของเทศบาลตำบลสรรคบุรี
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.sankhaburi.go.th/d... เทศบาลตำบลสรรคบุรีมีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐานตามกฎหมาย มีความถูกต้อง จึงขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์เทศบาลตำบลสรรคบุรี
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 11,003,456 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083