เทศบาลตำบลสรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
ให้มาทำการขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
และ มกราคม - กันยายน 2563
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์
โปรดมาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน / กรณีเป็นผู้พิการใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ(ผู้รับเบี้ยยังชีพ)
2. ทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
4. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี)
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. สายทางเข้าบ้านนายระเบียบ เทียนงาม หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติก (ของเดิม) สายข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. สายหน้าวัดเจริญสุข (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. สายบ้่านนายประยงค์ เพ็ชรทิพย์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. สายทางลงถนนหมายเลข 340 (ข้างบ้านนายปิยะ กลับหอม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด บริเวณหลังปั๊มแก๊สหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมผนังกันดินปากท่อ บริเวณนานางสวิง เอี่ยมชัย หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 1,539,566 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083