เทศบาลตำบล สรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ยินดีต้อนรับ ทต.สรรคบุรี
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
ให้มาทำการขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
และ มกราคม - กันยายน 2563
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์
โปรดมาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน / กรณีเป็นผู้พิการใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ(ผู้รับเบี้ยยังชีพ)
2. ทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
4. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี)
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายระเบียบ เทียนงาม บรรจบสายคันคลองชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณทางเข้าวัดอรัญญิก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณสายหน้าบ้านนายประจวบ เกิดม่วง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางลออ เมฆคำ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้่านนางกำจัด คุ้มภัย บรรจบสายตรงข้ามป้อมตำรวจ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณสายหนองแมว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชุมพล จารุพันธ์ บรรจบสาย 12 (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไกร ศรีโมรา (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้านลำคลองวัว ซอย 2 หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 2,695,340 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083