เทศบาลตำบลสรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
ให้มาทำการขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
และ มกราคม - กันยายน 2563
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์
โปรดมาแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ได้ภายในเดือนตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน / กรณีเป็นผู้พิการใช้บัตรประจำตัวผู้พิการ(ผู้รับเบี้ยยังชีพ)
2. ทะเบียนบ้านผู้รับเบี้ยยังชีพ
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
4. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี)
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ ITAS [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
สรุปการพัฒนาบุคลากรตามสายงานเทศบาลตำบลสรรคบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินประจำปี ประจำปี 2561 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมำณ 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2   
   

 

 

 

 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 2,775,129 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083